Kinh Doanh: 0938 806 786

Dịch vụ: 0933 805 681

BẢNG GIÁ XE

3008 All New
3008 All New

Giá xe 1.199.000.000đ
Phí trước bạ(10%) 119.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 1.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.322.330.000đ

1.199 triệu đồng

d